Selecteer een pagina

Netwerken; you hate it or love it. In de eerste jaren van Puntcommaas liep ik (Marlon) heel veel netwerkmomenten af. Samen met destijds partner in crime Natascha van der Made van Nataz Entertainment heb ik veel leuke gesprekken gevoerd en nieuwe contacten opgedaan. Contacten die, niet altijd direct, zelfs tot nieuwe opdrachten hebben geleid. Toch is dat nooit mijn insteek bij netwerken.

Ik geloof er juist in dat als je vooral jezelf en jouw kennis en expertise laat zien en horen en je werk gewoon goed doet, dat jouw verkoopstrategie is. Vrijwel al onze klanten komen via social media of mond-tot-mondreclame, omdat hierdoor zichtbaar wordt dat we een goede aanpak hebben met duidelijke doelen voor (eind)resultaten. ⁠

Netwerken heeft daar zeker aan bijgedragen. Door mijn inspanningen, vooral in de eerste jaren van ondernemen, heb ik mezelf laten zien en mijn netwerk vergroot. ⁠

Dus sta klaar met je verhaal en een open houding en laat je verrassen tot spontane gesprekken. Offline én online!